Spolek dobšických vinařů

Informace pro členy SDV

Smutná zpráva
(1.2.2018)

S lítostí a smutkem oznamujeme zprávu, že nás navždy opustil
člen našeho spolku

logo SDV BT2

Ing. Jan Šimeček, sklep č.6.

Budeme na Tebe vzpomínat Honzo, na tvůj humor i Tvá vína, která jsi vždy i přes zdravotní těžkosti, které Tě dlouhodobě doprovázeli, měl výborná. Čest Tvé památce, nezapomeneme na Tebe.

Členové Spolku dobšických vinařů.Obsah sekce Informace pro členy SDV

Navigace

Rychlé volby

Změna vzhledu

PDA verze
důvod: vyžádána přístupná verze