Sklep č. 10

O vinaři a sklepu

S výrobou vína jsem v amatérských podmínkách začínal v roce 1980, krátce po přistěhování do Dobšic. První zkušenosti jsem získal od svého tchána Jana Badinky, který si ty své přinesl ze severního Rumunska, odkud po II. světové válce odešel.

První pokusy se zpracováním části hroznů z rodinného vinohradu se ustálily na přibližně 200 litrech jednoho druhu vína - směsky všech odrůd. Tento přístup se výrazně nezměnil až do roku 1995, kdy jsem po tchánovi převzal sklep a začal část hroznů také nakupovat. Postupně jsem se orientoval na odrůdová vína, od roku 2005 převážně na odrůdy vín typické pro Znojemskou podoblast. S nimi jsem se účastnil řady místních výstav.

V téže době jsem začal spolupracovat s jinými vinaři s obdobným přístupem. Nově získané zkušenosti jsem využil při výrobě kvalitních přírodních vín bez doslazování, vylepšení technologie a pro získání kvalitní suroviny k výrobě přívlastkových vín. Jako jeden z prvních jsem vstoupil do Sdružení dobšických vinařů, které se posléze změnilo na spolek vinařů vyrábějících vína v obci Dobšice a pořádajících vinařské akce.

Sklep, ve kterém víno kvasí, zraje a kde se také archivuje, je vykopán v pískovci v hloubce 3 - 5 m. Jeho stáří se odhaduje asi na 150 let. Teplota během roku kolísá v rozmezí 10 - 14 ° C, při optimální vlhkosti. Stěny a klenba sklepa jsou pokryty tmavou ušlechtilou plísní, podlahy jsou vyštěrkované.

V rámci Spolku dobšických vinařů je sklep označen číslem 10. Navštívit ho můžete při vinařských akcích spolku a degustacích, není určen k tradičnímu posezení u vína.

Dalšího zlepšení chci dosáhnout doplněním chladící techniky pro odkalování moštů a řízené kvašení a úpravami technologie, zejména pro zvýšení hygieny prostředí a snížení pracnosti celého procesu.

Výroba vína je pro mne koníček. Do budoucna však počítám s omezením množství i sortimentu vína ve prospěch kvality. Mé víno není určeno pro komerční využití, ale slouží k potřebě rodiny a skupiny přátel a pro prezentace na výstavách a akcích vinařského spolku.


Těším se na Vaši návštěvu


Zdeněk Hujňák, sklep č.10


Navigace

Rychlé volby

Změna vzhledu

PDA verze
důvod: vyžádána přístupná verze